Vilkår og Betingelser

Lad Autolånet gøre arbejdet og lad bankerne konkurrere om dig

Autolånet – Brugervilkår og Privatlivspolitik


Autolånet – en tjeneste udbudt af Leadwise A/S Ver. 2.8 August 2023 Leadwise A/S
CVR 35644474
Vestergade 3A
DK-1456 København K

Dataansvarlig:
Autolånet / Letfinans (Leadwise A/S)
Vestergade 3A
DK-1456 København K
Henvendelse kan rettes til info@autolaanet.dk

Autolånet, Letfinans, LF Forsikring, letfinans.dk, autolånet.dk, Letfinans ØkonomiTjek, tjenesten Letfinans udbudt af Leadwise A/S, Letfinans og selskabet bag Letfinans, vil herefter blive benævnt Letfinans. De finansieringsselskaber, banker, forsikringsselskaber og a-kasser som Letfinans samarbejder med vil herefter blive benævnt samarbejdspartner(e).

Nærværende vilkår og betingelser kan ændres eller opdateres uden varsel, når Letfinans finder det nødvendigt. Ved at bruge Letfinans accepterer du ændringerne.

Indledning

Letfinans er en uvildig tjeneste, som formidler kundekontakt samt finansielle tilbud på lån, kreditter, andre finansielle produkter/ydelser og forsikringer i Danmark. Du benytter tjenesten ved at indtaste en række oplysninger, som danner baggrund for en låneansøgning, ansøgning om bankskifte, ansøgning om kontakt i forbindelse med ejendomslån eller ansøgning om forsikringstilbud, som Letfinans videreformidler til de låneselskaber, banker og forsikringsselskaber, som Letfinans samarbejder med. På baggrund af din ansøgning, evt. sammen med din medansøger, bliver du kontaktet af relevante samarbejdspartnere eller du modtager tilbud fra disse samarbejdspartnere, så du kan sammenligne de forskellige tilbud. Det er gratis for dig som forbruger at benytte Letfinans, og du er ligeledes heller ikke forpligtet til at acceptere tilbud. Fremsendte tilbud står ved magt i 14 dage, og bortfalder herefter, medmindre andet oplyses.

Letfinans kan ikke garantere, at du kontaktes eller modtager et tilbud fra vore samarbejdspartnere.

Såfremt du og din evt. medansøger accepterer at blive kontaktet af en bank eller finansieringsselskab i forbindelse med bankskifte eller ejendomslån, vil kundeforholdet være mellem dig/jer og den pågældende bank eller finansieringsselskab. Letfinans eller selskabet bag Letfinans indgår ikke som part i et eventuelt låneforhold og yder ingen rådgivning, administration eller andet forberedende arbejde i forbindelse med formidling af kundekontakten, hvorfor Letfinans eller selskabet bag Letfinans ikke kan stilles til ansvar i relation til et evt. kundeforhold, lånetilbud eller låneforhold indgået med den pågældende bank eller finansieringsselskab, som kontakter dig.

Såfremt du og din evt. medansøger accepterer et lånetilbud, vil låneforholdet være mellem dig/jer og den pågældende bank eller låneselskab som långiver. Letfinans eller selskabet bag Letfinans indgår ikke som part i et eventuelt låneforhold og yder ingen rådgivning i forbindelse med formidling af lånetilbud, hvorfor Letfinans eller selskabet bag Letfinans ikke kan stilles til ansvar i relation til det konkrete lånetilbud eller låneforhold.

Såfremt du og din evt. medansøger accepterer et tilbud vedr. forsikring eller a-kasse, vil forsikringsforholdet være mellem dig/jer og det pågældende forsikringsselskab eller a-kasse. Letfinans eller selskabet bag Letfinans indgår ikke som part i et eventuelt forskringsforhold og yder ingen rådgivning i forbindelse med formidling af tilbud i denne henseende, hvorfor Letfinans eller selskabet bag Letfinans ikke kan stilles til ansvar i relation til det konkrete tilbud eller forsikringsforhold.

Letfinans modtager honorar for formidling af kundekontakt eller tilbud fra vore samarbejdspartnere.

For at kunne benytte tjenesten Letfinans, samt evt. andre tjenester som Letfinans og Leadwise A/S stiller til rådighed, og modtage tilbud igennem tjenesten, er det en forudsætning at du giver dit samtykke. Ved at udfylde en ansøgning hos Letfinans giver du samtykke til at Letfinans på dine vegne kan indhente tilbud hos de banker, låneselskaber, forsikringsselskaber og a-kasser, som Letfinans samarbejder med samt løbende holde dig ajour på status på tilbud og ansøgninger via email, telefon og SMS.

Ansvarsfraskrivelse

Letfinans kan ikke i kraft af sin rolle som formidler af kontakten mellem dig og vore samarbejdspartnere drages til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser, økonomiske tab eller tvister der måtte opstå i forbindelse med et låne – eller forsikringsforhold. Låne – eller forsikringsforholdet er således kun mellem dig samt evt. medansøger og den pågældende bank, finansieringsselskab eller forsikringsselskab.

Ligeledes indtager Letfinans ikke nogen rådgivende rolle i forbindelse med formidling af tilbud fra vore samarbejdspartnere, hvorfor du som bruger selv er ansvarlig for valg af tilbud, og selv må søge eventuel rådgivning.

Letfinans garanterer ikke, at vore samarbejdspartnere fremsender tilbud til dig eller kontakter dig. Ligeledes er Letfinans heller ikke ansvarlig for fejl i lånetilbud, forsikringstilbud, priser, priseksempler eller betingelser hos de pågældende samarbejdspartnere.

Letfinans har ikke erstatningspligt i forhold til IT-nedbrud eller ødelæggelse af data i forbindelse med hacking, computervirus, sabotage, naturkatastrofer, uroligheder, terror, hærværk strejke, blokade, boykot eller anden force majeure.

Indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger

Ved din accept af nærværende Vilkår og Betingelser, giver du samtidig samtykke til at Letfinans må indsamle, opbevare, behandle og dele dine personoplysninger med de banker, låneselskaber, forsikringsselskaber og a-kasser som Letfinans samarbejder med, for at kunne indhente tilbud på lån og finansielle produkter/ydelser samt forsikringer til dig.

Ved brug af Letfinans ØkonomiTjek giver du samtykke til at Letfinans kortvarigt gives adgang til dine kontoinformationer på din ønskede konto, til brug for indsamling, opbevaring, behandling af kontooplysninger. Desuden giver du samtykke til at Tink AB faciliterer denne adgang som tredjepartsudbyder i henhold til PSD2 Payment Services Directive. Inden brug af tjenesten vil du blive bedt om accept af Tink AB’s vilkår og betingelser.

Personoplysninger der indsamles er:

Navn, adresse, IP-adresse, cpr-nr., email, telefonnummer, indkomstoplysninger, gældsoplysninger, bankoplysninger, skyldnerforhold, boligforhold, børn i husstanden, boligudgifter, borgerskab, civilstand, eventuelle informationer om din medansøger, oplysninger om din privatøkonomi, a-kasse og forsikringsforhold samt ejerforhold inden for bolig og transport.

Ved brug af Letfinans ØkonomiTjek indsamles desuden kontoinformationer vedr. din indkomst, lån og kreditter, forsikringer, kontooplysninger og transaktionshistorik.

Alle personoplysninger behandles strengt fortroligt i henhold til persondatalovgivningen.


Formålet med indsamlingen er:

At formidle tilbud på kundekontakt, lån, finansielle produkter/ydelser og forsikringer, samt håndtering af din brug af de produkter Letfinans formidler. Dine oplysninger vil også blive brugt af Letfinans og Leadwise A/S til statistik og markedsføring af relevante produkter/ydelser.


Behandlingen af dine personoplysninger omfatter:

Registrering af ansøgning om tilbud på kundekontakt, lån og kreditter, andre finansielle produkter samt forsikringer, identifikation (herunder identifikation via NemID) videregivelse af ansøgning om tilbud til vore samarbejdspartnere, kontakt gennem email, sms, telefonopkald eller chat, kundeservice, formidling af tilbud fra vore samarbejdspartnere eller evt. afslag fra disse. Dine personoplysninger bliver behandlet inden for EU/EØS i vores egne IT-systemer. Databehandling vedr. drift og vedligehold sker hos leverandører i Danmark og Sverige.


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er:

Vores legitime interesse i at kunne tilbyde dig vores tjenester jf. Databeskyttelsesforordningen GDPR.


Dine personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for at kunne levere de ydelser/produkter som Letfinans tilbyder, eller så længe som lovgivning måtte kræve det.

Opbevaringsperioden udgør med udgangspunkt i Letfinans’ legitime interesser:

- 5 år ved ansøgninger, som medfører optagelse af lån hos en af de långivere Letfinans samarbejder med, eller registrering som kunde hos vore andre samarbejdspartnere inden for forsikring, a-kasse eller andre finansielle produkter/ydelser.
- 12 måneder ved ansøgninger, hvor der afgives tilbud eller tages kontakt fra en eller flere långivere, eller tilbud afgivet fra vore andre samarbejdspartnere inden for forsikring, a-kasse eller andre finansielle produkter/ydelser.
- 12 måneder ved ansøgninger, hvor der ikke afgives tilbud eller tages kontakt fra långivere eller tilbud fra vore andre samarbejdspartnere inden for forsikring, a-kasse eller andre finansielle produkter/ydelser.

Ved accept af nærværende Vilkår og Betingelser giver du desuden samtykke til at vore samarbejdspartnere, eller deres koncernforbundne selskaber, kan inddrage og behandle eventuelle personoplysninger de måtte have om dig til brug for kreditvurdering og udarbejdelse af tilbud. Letfinans henviser til de respektive samarbejdspartneres persondatapolitik og øvrige betingelser, da Letfinans ikke er ansvarlig for den enkelte samarbejdspartners behandling af dine data, f.eks. i forbindelse med indgåelse af låneforhold eller forsikringsforhold, hvor den respektive långiver eller forsikringsselskab vil være dataansvarlig. I øjeblikket samarbejder Letfinans med Bank Norwegian, en filial af NOBA Bank Group AB, Express Bank A/S, Entercard Danmark, Filial af Entercard Group AB Sverige, Resurs Bank, Filial af Resurs Bank AB Sverige, KreditNu Blue Finance Denmark Aps, Novum Bank Ltd., Ferratum Bank PLC, Unilån Aps, GF Money Consumer Finance Denmark Aps, Vexa Ejendomskreditselskab ApS, AXA France Vie Danmark og Tryg Forsikring A/S

Du giver også samtykke til at, vore samarbejdspartnere kan indhente oplysninger i E-skat, KreditStatus og relevante betalingsanmærkningsregistre, som f.eks. RKI/Experian.

For at kunne forbedre brugeroplevelsen og generelt forbedre Letfinans som tjeneste, indsamler og behandler vi også data der viser din brugeradfærd på siden og tidspunkt herfor.

Vi anvender forskellige typer cookies og andre lignende teknologier på websitet. Cookies er en standardfunktion på websites, der giver os mulighed for at gemme små mængder data på din computer, som fortæller om dig eller dit besøg på websitet. Cookies hjælper med info om hvilke områder af websitet der er nyttige, og hvilke der skal forbedres samt til brug for statistik og markedsføring. Du kan læse mere om vores cookie-politik her

Udover de data du selv afgiver til Letfinans, kan Letfinans indhente data om dig fra andre kilder, som f.eks. offentlige myndigheder, eller andre kilder med offentligt tilgængelige data.

Markedsføring

Ved tilmelding til nyhedsbreve m.m., giver du Letfinans tilladelse til at sende dig lånetilbud og mere information via e-mail, SMS og telefonisk.

Letfinans er helt omkostningsfri at bruge. I vores markedsføring sørger vi bl.a. for:

Vi sender kun nyhedsbreve og tilbud til brugere vi har fået tilladelse til at sende til, afmeldingslink medfølger i vores nyhedsbreve og tilbud, vi sørger løbende for at tilpasse vores betingelser til gældende lovgivning.

Personoplysninger der benyttes er:

Navn, email, telefonnummer, fødselsdato og geografisk position.


Formålet er:

At markedsføre Letfinans’ tjenester og ydelser, samt Leadwise A/S’ andre tjenester og ydelser i relation hertil, herunder formidling af tilbud på lån, finansielle produkter/ydelser og forsikringer. Markedsføringen kan også ske på Google og Facebook annonceringskanaler og netværk.


Behandlingen omfatter:

Fremsendelse af email fra Letfinans eller Leadwise A/S, fremsendelse af SMS eller telefonopkald fra Letfinans eller Leadwise A/S. Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) og Compaya A/S kan få adgang til dine personoplysninger i forbindelse med markedsføring. Ved markedsføring gennem Google Inc. eller Facebook Inc. oprettes brugerdefinerede målgrupper, hvor dine data vil være pseudonymiseret.


Retsgrundlaget er:

Vores legitime interesse i at kunne tilbyde dig vores tjenester jf. Databeskyttelsesforordningen GDPR.

Dine personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for at kunne levere de ydelser/produkter som Letfinans tilbyder, eller så længe som lovgivning måtte kræve det.

Opbevaringsperioden udgør med udgangspunkt i Letfinans’ legitime interesser:

- 5 år ved ansøgninger, som medfører optagelse af lån hos en af de långivere Letfinans samarbejder med, eller registrering som kunde hos vore andre samarbejdspartnere inden for forsikring, a-kasse eller andre finansielle produkter/ydelser.
- 12 måneder ved ansøgninger, hvor der afgives tilbud eller tages kontakt fra en eller flere långivere, eller tilbud afgivet fra vore andre samarbejdspartnere inden for forsikring, a-kasse eller andre finansielle produkter/ydelser.
- 12 måneder ved ansøgninger, hvor der ikke afgives tilbud eller tages kontakt fra långivere eller tilbud fra vore andre samarbejdspartnere inden for forsikring, a-kasse eller andre finansielle produkter/ydelser.

Dit ansvar

Det er dit ansvar som bruger af Letfinans, at alle de informationer du afgiver til os i forbindelse med ansøgning om låne – eller forsikringstilbud er korrekte og retvisende. Ligeledes er det dit ansvar som bruger, at din benyttelse af Letfinans og tjenesteydelserne forbundet hermed sker i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser. Dine login-oplysninger til Letfinans er personlige og må ikke videregives til andre, ligesom sikker opbevaring af disse oplysninger er dit ansvar som bruger.

Dine rettigheder

Jf. persondataloven og Databeskyttelsesforordningen GDPR har du ret til indsigt i de oplysninger Letfinans har registreret om dig. Ved eventuelle fejl i disse oplysninger kan du kræve berigtigelse.

Oplysningerne opbevares hos dataansvarlig og behandles strengt fortroligt. Dine oplysninger vil blive udleveret hvis dette kræves af offentlighed myndighed, men vil ellers ikke blive videregivet til andre end Letfinans og Leadwise A/S koncernforbundne selskaber samt de tredjeparter hvis produkter/ydelser Letfinans formidler uden dit skriftlige samtykke.

Du kan ved henvendelse til info@letfinans.dk få oplyst hvilke oplysninger vi har om dig, og hvorledes disse behandles samt hvem oplysningerne kan videregives til i henhold til samtykket herom.

Du har ret til at modtage de persondata du selv har afgivet i struktureret og almindeligt anvendt og læsbart format.

Letfinans kan kræve kompensation for fremsendelse af skriftlig information vedr. dine personoplysninger efter lovgivningens gældende regler og justitsministeriets gældende takster.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke om indsamling, behandling, opbevaring og deling af persondata ved at rette skriftlig henvendelse til info@letfinans.dk. Du skal dog være opmærksom på, at Letfinans herefter ikke vil kunne tilbyde dig de tjenester eller produkter, som Letfinans yder.

Immaterielle rettigheder

Alle rettigheder samt alle øvrige immaterielle rettigheder til navnet Letfinans, LF Forsikring, hjemmesiden letfinans.dk, Letfinans ØkonomiTjek tilhører Letfinans og selskabet Leadwise A/S. Det er ikke tilladt at videregive eller kopiere information eller indhold uden Letfinans’ skriftlige samtykke.

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister afgøres ved dansk lov og Københavns Byret som retsinstans.

Din foretrukne lånemægler

Autolånet vil være din og danskernes foretrukne lånemægler. Hvad enten det drejer sig om Billån, MC lån, Båd lån eller Campingvogns lån – er Autolånet klar til at hjælpe dig med at få det bedste tilbud.

Ansøg her